ÅR 4000 f.Kr. - 970 

Grundskolen 3.- 6. klasse

Ertebøllekulturen 

Ertebølletiden strækker sig fra cirka 5400 til 4000 f.Kr. Perioden er den sidste del af jægerstenalderen. De gunstige klima- og naturforhold, der herskede i det meste af denne periode, skabte grundlag for en stigning i befolkningstallet. I slutningen af perioden betød ændrede klima- og naturforhold dog, at det var vanskeligt at skaffe mad nok. Dette anses som en af årsagerne til, at man begyndte at dyrke jorden og holde husdyr.

Kong Tutankhamon

Tutankhamon var en ægyptisk konge. Han blev konge allerede, da han var omkring otte år, og han døde som ganske ung. Han menes at have regeret fra cirka 1333 til 1312 f.v.t. Der er kun få sikre kendsgerninger om hans regeringstid, men hans berømmelse i nutiden skyldes, at hans grav blev fundet urørt i Kongernes Dal i 1922. 

Solvognen

Solvognen er et af de mest betydningsfulde levn fra bronzealderen. Den blev fundet i Trundholm Mose i Odsherred i 1902. En af de gængse tolkninger er, at Solvognen blev ofret til guderne for omkring 3.400 år siden. Den blev i samtiden et symbol på storheden i Danmarks forhistorie, og arkæologisk giver den indblik i bronzealderens før-kristne religion.

Kejser Augustus

Augustus Gajus Julius Cæsar Octavian (63 f.Kr. til 14 e.Kr.) var Romerrigets leder ved overgangen fra republik til kejserdømme. Under hans ledelse genvandt riget sin stabilitet. Desuden skete der i Augustus´ tid som kejser en udvikling af Romerrigets administration, og der blev etableret en ny politisk struktur.

Jellingstenene 

Jellingstenen er en 2,5 meter høj runesten, der blev rejst af Kong Harald 1. (Blåtand) i Jelling omkring år 970. Stenen blev rejst til minde om forældrene Gorm (den Gamle) og Thyra samt for at markere Haralds egne bedrifter: ”Den Harald som vandt sig Danmark al og Norge og gjorde danerne kristne”. Stenen har tre sider. Den ene side består af runetekst, den anden side domineres af et stort løvelignede væsen, mens den tredje side viser den korsfæstede Kristus.

5.-6. klasse:

"Seje gutter i kanonen"

(word dokument, som downloades) 

Undervisningsmateriale til

3.-4. klasse:

"Jellingstenene"

 
 

Undervisningsmateriale til

3.-4. klasse:

"Ertebøllekulturen"

Undervisningsmateriale til

3.-4. klasse:

"Solvognen"

Undervisningsmateriale til

5.-6. klasse:

"Seje gutter i kanonen"

(word dokument, som downloades)

 

"Tutankhamon"

Undervisningsmateriale til

3.-4. klasse:

"Kejser Augustus" 

 

ÅR 1167 - 1648

Grundskolen 3.- 6. klasse

Absalon

Biskop Absalon blev født ind i den magtfulde stormandsslægt Hviderne i 1128. Han var lillebror til Esbern Snare og blev opdraget sammen med den senere konge Valdemar den Store. Den nærmest broderlige forbindelse mellem Absalon og Valdemar betød, at samarbejdet mellem stat og kirke blev styrket. Absalon tog initiativ til korstogene mod venderne. Det betød, at de danske konger senere kunne få herredømmet over de baltiske lande og nordtyske områder.

Kalmarunionen

I 1397 oprettede Norge, Sverige og Danmark Kalmarunionen på et møde i den svenske by Kalmar. Den 15-årige Erik af Pommern blev på det samme møde kronet til unionskonge, men det var hans formynder, Margrete 1., der spillede den afgørende rolle i oprettelsen af unionen. De tre nordiske riger fik fælles konge samt fælles udenrigs- og forsvarspolitik, og borgerne kunne frit købe ejendom i de tre lande. Landene forblev dog selvstændige med hvert sit rigsråd.

Columbus

I 1492 ankom Christoffer Columbus med tre skibe til Caribien og opdagede dermed Amerika. Det spanske kongepar Ferdinand og Isabella havde finansieret ekspeditionen, der skulle finde søvejen til Indien. Indtil sin død troede Columbus, at det var lykkedes ham at finde søvejen til Asien. Andre opdagelsesrejsende erkendte dog, at Amerika var en ny verdensdel, og spanierne koloniserede store dele af Mellem- og Sydamerika.

Reformationen

Det blev startskuddet til en splittelse af den katolske kirke, da den tyske munk Martin Luther (1483 til 1546) i 1517 slog sine 95 teser med en grundlæggende kritik af kirken op på en dør i Wittenberg.

I 1536 blev reformationen og den evangelisk-lutherske kirke indført i Danmark, der hermed fik en fyrstekirke. Det vil sige, at kongen (staten) var kirkens overhoved.

Christian d. 4.

Christian d. 4. blev født i 1577 og var konge fra 1588 (kronet i 1596) til 1648. Han er dermed den, der har regeret Danmark i længst tid. Under hans regeringstid blev store og kendte bygningsværker som Rundetårn og Børsen bygget, men samtidig forarmede og formindskede krigene i hans regeringsperiode Danmark.

Den Westfalske Fred

Den Westfalske Fred består af to fredsaftaler, der blev underskrevet den 24. oktober 1648 i de to westfalske byer Münster og Osnabrück. Freden var formelt set afslutningen på trediveårskrigen (1618-1648), der havde involveret næsten alle europæiske lande. Fredsaftalen kom til at danne grundlag for en helt ny forståelse af den suveræne stat, diplomati og måder at indgå aftaler på i Europa.

Undervisningsmateriale

til 5. - 6. klasse:

"Den Nye Verden"

Undervisningsmateriale:

3. - 4. klasse:

"Margrethe 1. og

Kalmarunionen" 

Undervisningsmateriale til:

5.-6. klasse:

"Seje gutter i kanonen"

(word dokument, som downloades) 

"Absalon"

"Seje gutter i kanonen"

(word dokument, som downloades) 

Undervisningsmateriale til:

5.-6. klasse:

"Seje gutter i kanonen"

(word dokument, som downloades)

Christian d. 4. 

Undervisningsmateriale til

5.-6. klasse:

Den Westfalske Fred

Undervisningsmateriale

til 5. - 6. klasse:

"Reformationen"

 
 
    This site was designed with the
    .com
    website builder. Create your website today.
    Start Now