Undervisningsfilm af:
Sidse Kjær
 
Hver film er ca. 8 min. og belyser kanonpunkter, vha. humor eller gennem historiske personligheder.
Til hver film, er der udarbejdet:
- lærervejledninger
- elevtekster
- undervisningsforløb
med støtte fra: HistorieLab.dk.
Forfatter: Tanja Andersen, historielærer
 
 
 
EMU Danmarks læringsportal, findes yderlig information om, Den Danske Historiekanon.
Historiekanon.com er skabt på baggrund af:
Den Danske Historiekanon (2006) som blev udarbejdet af: “Udvalget til styrkelse af historie i folkeskolen", nedsat af Folketingsmedlem, Bertel Haarder - daværende Undervisningsminister.
Sidse Kjær
Tanja Andersen